Diensten

Onroerend goed praktijk

Voorlopige koopovereenkomst
Bij het kopen van een woning gaat u niet over een nacht ijs. Meestal stelt de bij de koop/verkoop betrokken makelaar een "voorlopige koopovereenkomst" op. Deze koopovereenkomst bindt partijen. Het kan ook voorkomen dat de koop/verkoop zonder tussenkomst van een makelaar plaastvindt. In dat geval kunnen wij voor u de voorlopige koopovereenkomst opstellen. Lees meer...

Akte van levering
Nadat de voorlopige koopovereenkomst is ondertekend dient de akte van levering te worden getekend. Dit is een notariële akte die na het passeren wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster. Door ondertekening van de akte van levering en de inschrijving bij het Kadaster gaat de eigendom van de betreffende woning over op de koper. Lees meer...

Hypotheekakte
Om een woning te kunnen kopen, zal menig koper geld dienen te lenen bij een hypothecair financier (bank). In ruil voor het geleende geld verkrijgt de bank een zekerheidsrecht dat ertoe strekt om haar vordering op koper wegens geldlening met voorrang op eventuele andere schuldeisers op de woning te verhalen. Lees meer...

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw, bij voorbeeld als woning of als winkel. Lees meer...

Nieuwbouwwoning
Een nieuwbouwwoning koopt u in de regel "van het papier". De woning bestaat immers nog niet. Derhalve wordt bij nieuwbouwwoningen niet enkel een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Lees meer...

0475-503700

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak