Nieuws

Flex-BV

Zoals u misschien weet, is per 1 oktober 2012 het recht voor B.V.’s gewijzigd. Bepaalde wijzigingen kunnen ook voor u en uw B.V. van belang zijn.

In het algemeen is het B.V.-recht flexibeler geworden en zijn een aantal verplichtingen met betrekking tot het inbrengen en aanhouden van kapitaal in de BV vereenvoudigd. Verder is een aantal rechterlijke uitspraken met betrekking tot uitkeringen uit de vennootschap en aansprakelijkheid van het bestuur in de wet vastgelegd.

De wijzigingen betreffen onder andere de volgende zaken:

  • het kunnen laten vervallen van de voorheen verplichte blokkeringsregeling
  • de eis van het minimumkapitaal van € 18.000,00 is komen te vervallen. Het is mogelijk om van bestaande B.V.'s de statuten te wijzigen, zodat het kapitaal omlaag wordt gebracht.
  • de wettelijke oproeptermijn van ene Algemene Vergadering is niet meer 14 dagen maar 8 dagen.
  • er mogen nu ook stemrechtloze of winstrechtloze aandelen zijn.

Kortom: de nieuwe wetgeving over BV’s zorgt er ook voor dat er minder regels en formaliteiten zijn, maar als er door handelen van bestuurders schuldeisers benadeeld worden, is het bestuur sneller aansprakelijk.

Natuurlijk licht ik u graag voor over eventuele verdere consequenties van de nieuwe wetgeving.

0475-503700

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak