Nieuws

De notariële volmacht

Stel dat er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen, zoals bijvoorbeeld in geval van dementie? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Dit soort zaken kunt u regelen in een notariële volmacht, opgesteld en vastgelegd bij de notaris.

Een notariële volmacht is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen. Ook als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. Veelal wordt er in dit document zowel een zakelijke als ook een medische volmacht geregeld. Een notariële volmacht werkt tijdens leven en zorgt ervoor dat iemand in bepaalde situaties niet onder bewind hoeft te worden gesteld.

Wilt u meer informatie?

Maak een vrijblijvende afspraak op ons kantoor.

De notariële volmacht zorgt met een "relatief" kleine moeite voor een groot gemak!

0475-503700

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak